Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/856
Title: Kế toán doanh thu bán hàng tại Công ty Cổ phần XNK An Giang - Angimex
Authors: Vi, Nguyễn Thảo
Keywords: Kế toán
Công ty cổ phần
Công ty xuất nhập khẩu
Kế toán doanh thu
Kế toán chi phí
Accounting
Stock companies
Sales accounting
Trading companies
Cost accounting
Kế toán bán hàng
Issue Date: 2021
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Báo cáo kết quả tìm hiểu về kế toán bán hàng và môi trường làm việc tại Công ty Cổ phần XNK An Giang
Description: Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đại học ngành Kế toán. Lớp DH18KT
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/856
Appears in Collections:[TTTN] Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH18KT-NGUYEN THAO VI-DKT171692.pdf
  Restricted Access
8.17 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.