Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/858
Title: Kế toán nguyên liệu, vật liệu tại Công ty TNHH MTV Lương thực Vĩnh Bình
Authors: Ý, Nguyễn Như
Keywords: Kế toán
Công ty tư nhân
Kế toán doanh thu
Kế toán chi phí
Kế toán thuế
Accounting
Private companies
Cost accounting
Sales accounting
Tax accounting
Issue Date: 2021
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Báo cáo kết quả tìm hiểu về hoạt động chuyên ngành và môi trường làm việc tại Công ty TNHH Một thành viên Lương thực Vĩnh Bình.
Description: Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đại học ngành Kế toán. Lớp DH18KT
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/858
Appears in Collections:[TTTN] Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH18KT-NGUYEN NHU Y-DKT172013.pdf
  Restricted Access
2.57 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.