Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/861
Title: Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch chi phí tại Công ty cổ phần Điện nước An Giang
Authors: Bo, Nguyễn Thị Bí
Keywords: Tài chính doanh nghiệp
Chi phí
Công ty cổ phần
Cost
Stock companies
Issue Date: 2021
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Giới thiệu về Công ty cổ phần Điện Nước An Giang. Báo cáo kết quả tìm hiểu về hoạt động chuyên ngành và môi trường làm việc của công ty. Nội dung và phương pháp thực hiện công việc
Description: Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đại học ngành Tài chính doanh nghiệp. Lớp DH18TC
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/861
Appears in Collections:[TTTN] Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH18TC-NGUYEN THI BI BO-DTC171913.pdf
  Restricted Access
567.98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.