Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/866
Title: Kế toán bán hàng tại Công ty TNHH MTV Xăng dầu An Giang
Authors: Ngân, Lâm Thị Kim
Keywords: Kế toán doanh thu
Công ty tư nhân
Kế toán chi phí
Sales accounting
Private companies
Cost accounting
Kế toán
Kế toán bán hàng
Issue Date: 2021
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Tìm hiểu về hoạt động doanh thu bán hàng và môi trường làm việc của Công ty
Description: Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đại học ngành Kế toán. Lớp DH18KT
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/866
Appears in Collections:[TTTN] Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH18KT-LAM THI KIM NGAN-DKT171621.pdf
  Restricted Access
3.05 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.