Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/868
Nhan đề: Kế toán bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ô tô Phúc Anh
Tác giả: Yến, Lê Hoàng
Từ khoá: Kế toán doanh thu
Công ty tư nhân
Kế toán chi phí
Sales accounting
Private companies
Cost accounting
Kế toán
Kế toán bán hàng
Năm xuất bản: 2021
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Tìm hiểu về hoạt động doanh thu bán hàng và môi trường làm việc của Công ty
Mô tả: Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đại học ngành Kế toán. Lớp DH18KT
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/868
Bộ sưu tập: [TTTN] Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DH18KT-LE HOANG YEN-DKT171700.pdf
  Restricted Access
20.58 MBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.