Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/871
Title: Kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ô tô Phúc Anh
Authors: Duyên, Lê Thị Mỹ
Keywords: Kế toán tiền mặt
Công ty tư nhân
Cash basic accounting
Private companies
Kế toán
Issue Date: 2021
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Tìm hiểu về công tác kế toán vốn bằng tiền mặt và môi trường làm việc ngay tại công ty
Description: Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đại học ngành Kế toán. Lớp DH18KT
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/871
Appears in Collections:[TTTN] Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH18KT-LE THI MY DUYEN-DKT171575.pdf
  Restricted Access
8.3 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.