Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/874
Title: Tìm hiểu vị trí nhân viên kinh doanh chi nhánh Công ty Cổ Phần Tập đoàn Mai Linh tại An Giang
Authors: Ngân, Lâm Thị Kim
Keywords: Công ty cổ phần
Nhân viên
Stock companies
Employees
Nhân viên kinh doanh
Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2021
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Giới thiệu về đơn vị thực tập; Báo cáo kết quả tìm hiểu về hoạt động chuyên ngành và môi trường làm việc của chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh tại An Giang
Description: Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đại học ngành Quản trị kinh doanh. Lớp 18QT2
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/874
Appears in Collections:[TTTN] Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH18QT2-LAM THI KIM NGAN- DQT171835.pdf
  Restricted Access
1.59 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.