Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/884
Title: Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH - Thương mại - Sản xuất Nguyễn Cường Thịnh
Authors: Kiều, Trần Thị Thúy
Keywords: Kế toán
Kế toán doanh thu
Kế toán chi phí
Accounting
Sales accounting
Cost accounting
Kế toán kinh doanh
Issue Date: 2021
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Giới thiệu về công ty và báo cáo kết quả tìm hiểu về hoạt động chuyên ngành và môi trường làm việc tại công ty TNHH - Thương mại - Sản xuất Nguyễn Cường Thịnh
Description: Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đại học ngành Kế toán. Lớp 18KT
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/884
Appears in Collections:[TTTN] Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TTTN.Tran Thi Thuy Kieu. 18KT.file.pdf
  Restricted Access
2.16 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.