Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/901
Title: Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Điện Hợp Tác An Giang
Authors: Kim, Nguyễn Thị Hoàng
Keywords: Kế toán
Kế toán doanh thu
Kế toán chi phí
Accounting
Sales accounting
Cost accounting
Kế toán kinh doanh
Issue Date: 2021
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Giới thiệu về công ty và báo cáo kết quả tìm hiểu về hoạt động chuyên ngành và môi trường làm việc tại công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Điện Hợp Tác An Giang
Description: Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đại học ngành Kế toán. Lớp 18KT
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/901
Appears in Collections:[TTTN] Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TTTN. Nguyen Thi Hoang Kim. 18KT. file.pdf
  Restricted Access
2.75 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.