Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/911
Title: Tìm hiểu hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Quân Đội - PGD Chợ Mới
Authors: Bích, Hồ Thị Ngọc
Keywords: Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Vay vốn ngân hàng
Tín dụng
Banks and banking
Bank loans
Credit
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2021
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Báo cáo kết quả tìm hiểu về hoạt động chuyên ngành và môi trường làm việc tại đơn vị thực tập.
Description: Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đại học ngành Tài chính ngân hàng. Lớp DH18NH
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/911
Appears in Collections:[TTTN] Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH18NH-HO THI NGOC BICH-DNH171703.pdf
  Restricted Access
533.17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.