Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/924
Title: Kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH MTV Thuốc lá An Giang
Authors: Thủy, Trần Thị Thu
Keywords: Kế toán
Công ty tư nhân
Kế toán chi phí
Kế toán tiền mặt
Accounting
Private companies
Cost accounting
Cash basic accounting
Issue Date: 2021
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Báo cáo kết quả tìm hiểu về kế toán vốn bằng tiền và môi trường làm việc tại Công ty TNHH MTV Thuốc lá An Giang.
Description: Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đại học ngành Kế toán. Lớp DH18KT
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/924
Appears in Collections:[TTTN] Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TTTN. Tran Thi Thu Thuy. 18KT. file.pdf
  Restricted Access
5.5 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.