Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/926
Title: Kế toán các khoản phải thu tại Công ty TNHH MTV Xăng dầu An Giang
Authors: Thủy, Nguyễn Thị Kim
Keywords: Kế toán
Công ty tư nhân
Kế toán doanh thu
Kế toán chi phí
Accounting
Private companies
Sales accounting
Cost accounting
Issue Date: 2021
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Báo cáo kết quả tìm hiểu về kế toán các khoản phải thu và môi trường làm việc tại công ty.
Description: Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đại học ngành Kế toán. Lớp DH18KT
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/926
Appears in Collections:[TTTN] Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TTTN. Nguyen Thi Kim Thuy. 18KT. file.pdf
  Restricted Access
5.57 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.