Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/92
Nhan đề: Bài giảng đề cương về Trái đất
Tác giả: Toàn, Phan Phước
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Trường Đại học An Giang
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/92
Bộ sưu tập: [BG] Khoa Kỹ thuật - Công nghệ - Môi trường

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Bai giang Dai cuong ve Trai Dat.pdf
  Restricted Access
9 MBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.