Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/932
Title: Kế toán doanh thu bán hàng tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển thương mại Tín Tâm
Authors: Như, Trần Thị Ngọc
Keywords: Kế toán doanh thu
Công ty tư nhân
Kế toán chi phí
Sales accounting
Private companies
Cost accounting
Kế toán
Kế toán bán hàng
Issue Date: 2021
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Tìm hiểu về hoạt động bán hàng và môi trường làm việc tại công ty thương mại Tín Tâm
Description: Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đại học ngành Kế toán. Lớp DH18KT
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/932
Appears in Collections:[TTTN] Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TTTN. Tran Thi Ngoc Nhu. 18KT. file..pdf
  Restricted Access
2.02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.