Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/959
Title: Kế toán bán hàng tại Công ty TNHH MTV Rượu Bia NGK Đăng Khoa
Authors: Vàng, Ngô Thị Kim
Keywords: Kế toán doanh thu
Công ty tư nhân
Kế toán chi phí
Sales accounting
Private companies
Cost accounting
Kế toán
Kế toán bán hàng
Issue Date: 2021
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Tìm hiểu về hoạt động bán hàng tại Công ty TNHH MTV Rượu Bia NGK Đăng Khoa
Description: Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đại học ngành Kế toán. Lớp DH18KT
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/959
Appears in Collections:[TTTN] Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TTTN. Ngo Thi Kim Vang. 18KT. file.pdf
  Restricted Access
6.64 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.