Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/967
Title: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thương mại Kỹ thuật Phúc An
Authors: Khanh, Hồ Phương
Keywords: Kế toán
Kế toán chi phí
Công ty cổ phần
Công nghiệp và thương mại thực phẩm
Accounting
Cost accounting
Stock companies
Food industry and trade
Tính giá thành sản phẩm
Issue Date: 2021
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Giới thiệu chung về đơn vị thực tập; Báo cáo kết quả tìm hiểu về kế toán tập hợp chi phí sản phẩm giá thành tại môi trường làm việc.
Description: Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đại học ngành Kế toán. Lớp DH18KT
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/967
Appears in Collections:[TTTN] Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TTTN. Ho Phuong Khanh. 18KT. file.pdf
  Restricted Access
3.26 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.