Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/968
Title: Kế toán vốn bằng tiền, các khoản nợ phải thu và nợ phải trả tại Công ty TNHH May XNK Đức Thành
Authors: Nguyệt, Hà Minh
Keywords: Kế toán
Công ty tư nhân
Kế toán tiền mặt
Kế toán thuế
Kế toán chi phí
Accounting
Private companies
Tax accounting
Cash basic accounting
Cost accounting
Issue Date: 2021
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Giới thiệu về đơn vị thực tập; Báo cáo kết quả tìm hiểu về hoạt động chuyên ngành và môi trường làm việc.
Description: Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đại học ngành Kế toán. Lớp DH18KT
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/968
Appears in Collections:[TTTN] Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TTTN. Ha Minh Nguyet.18KT. file.pdf
  Restricted Access
1.9 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.