Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/980
Title: Kế toán bán hàng tại doanh nghiệp tư nhân Thành Vy
Authors: Thảo, Hồ Thu
Keywords: Kế toán doanh thu
Công ty tư nhân
Kế toán chi phí
Sales accounting
Cost accounting
Private companies
Kế toán bán hàng
Kế toán
Issue Date: 2021
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: 1. Giới thiệu về đơn vị thực tập; 2. Báo cáo kết quả tìm hiểu về hoạt động chuyên ngành và môi trường làm việc của đơn vị thực tập.
Description: Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đại học ngành Kế toán. Lớp DH18KT
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/980
Appears in Collections:[TTTN] Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TTTN Ho Thu Thao. 18KT. file.pdf
  Restricted Access
3.13 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.