Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/986
Title: Tìm hiểu vị trí nhân viên tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thoại Sơn
Authors: Như, Lê Thị Huỳnh
Keywords: Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Nhân viên ngân hàng
Banks and banking
Bank employees
Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2021
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Giới thiệu đơn vị thực tập; Báo cáo kết quả tìm hiểu về hoạt động chuyên ngành và môi trường làm việc của đơn vị thực tập
Description: Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đại học ngành Quản trị kinh doanh. Lớp DH18QT2
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/986
Appears in Collections:[TTTN] Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TTNT. Le Thi Huynh Nhu.18QT2. file .pdf
  Restricted Access
1.65 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.