Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/987
Title: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Xây Lắp An Giang Nhà máy Gạch ngói Tunnel Long Xuyên
Authors: Thanh, Phù Ngọc Quyên
Keywords: Kế toán chi phí
Công ty cổ phần
Cost accounting
Stock companies
Giá thành sản phẩm
Kế toán
Issue Date: 2021
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Tìm hiểu về hoạt động kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm; môi trường làm việc tại Chi nhánh Công ty
Description: Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đại học ngành Kế toán. Lớp DH18KT
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/987
Appears in Collections:[TTTN] Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH18KT-PHU NGOC QUYEN THANH-DKT171649.pdf
  Restricted Access
4.34 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.